Tarieven, vergoeding en geen wachtlijst

voor rust in huis

meisje en vrouw spelen spel en vieren iets met een high five

 

Kindersessie of oudergesprek €   97,-

Basis startpakket

 • intake met ouders
 • 5 kindersessies
 • oudergesprek
€ 679,-

Intensief startpakket

 • intake met beide ouders
 • 3 kindersessies
 • 2x individueel oudergesprek
 • oudergesprek
€ 679,-

Brusjes (broer/zus)

 • 1x als onderdeel van een lopend traject
 • losstaand traject: intake, 2x brusjes, nagesprek
€   97,-
€ 388,-

Oudercoaching of counseling

 • Bliksessie (30 minuten)
 • Spiegelsessie (1 uur)
 • Spiegeltraject (3x 1 uur)
€   55,-
€   97,-
291,-
Gezinsgesprek of -mediation max. 1,5 uur 145,-
Schoolbezoek (of elders) per half uur
Reiskosten en reistijd tot 10 minuten: geen
Reiskosten: € 0,23 per km
Reistijd vanaf 10 minuten: € 25,- per half uur
55,-
Telefonisch consult, per kwartier 30,-
Kennismaken (15 minuten) gratis

Kindersessie of oudergesprek
€   97,-

Basis startpakket
intake, 5 kindersessies, oudergesprek
€ 679,-

Intensief startpakket
intake, 3 kindersessies, oudergesprek
2x individueel oudergesprek
€ 679,- 

Brusjessessie (broer/zus)
€  97,- (eenmalig)
Traject: € 388,- 

Oudercoaching of counseling
€  55,- (bliksessie, 1x half uur)
€  97,- (spiegelsessie, 1x 1uur)
€ 291,- (spiegeltraject, 3x 1 uur)

Gezinsgesprek of -mediation max. 1,5 uur
€ 145,-

Schoolbezoek (of elders) per half uur
€ 55,-
Reiskosten en -tijd tot 10 minuten: gratis
Vanaf 10 minuten:
Reiskosten € 0,23 per km
Reistijd: € 25,- per half uur

Telefonisch consult, per kwartier
€   30,-

Kennismaken (15 minuten)
gratis

Kindersessies duren maximaal 50 minuten, eens per week
Oudergesprekken maximaal een uur

Prijswijziging voorbehouden

Facturering per maand of per traject

De bovengenoemde pakketten zijn indicaties voor de start van de behandeling. 
In het/de oudervervolggesprek(ken) bespreken we samen of er nog meer sessies nodig zijn.
Een traject heeft meestal tussen de 5 en 10 kindersessies.

Gun jy je kind ook meer geluk?

Geen wachtlijst

Ik werk niet met wachtlijsten en ben 4 dagen in de week geopend. Daar waar tijd vrij is in mijn agenda, ben je van harte welkom voor een intakegesprek. De doorlooptijd waarbinnen dat kan, is meestal 1-2 weken en is vooral afhankelijk van jouw/jullie flexibiliteit in jullie agenda’s. Je kind kan bij mij zowel na school als onder schooltijd terecht, dus ook daar is altijd een moment te vinden om te doen wat nodig is.

Verwijzing en vergoeding

Voor kindercoaching, -counseling en -therapie en voor ouderbegeleiding is geen verwijzing nodig van de huisarts. Jij en je kind kunnen je direct aanmelden.

Er zijn vergoedingsmogelijkheden voor kindercounseling en kindertherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze vergoedingsmogelijkheden zijn bij iedere zorgverzekeraar anders en daarnaast ook afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende zorgverzekeringspakket. Bekijk voor een indicatie van vergoedingen per verzekeraar het document op deze pagina van mijn beroepsvereniging. Check daarna altijd de voorwaarden van je eigen zorgverzekeraar en je polis. Gegevens om bij de hand te hebben:

 • Praktijknaam: Anders kijken naar je kind
 • Naam behandelaar: Leonie Aalders
 • AGB-code praktijk: 90069314
 • AGB-code behandelaar: 90110407
 • Kwalificatiecode: 9037
 • Prestatiecodes: 24504 (overige psychosociale therapie aan jeugd), 24506 (counseling) en 24509 (oudergesprek)
 • Beroepsvereniging NFG, vakgroep VPMW, registratienummer: 9330
 • Koepelvereniging RBCZ, licentienummer: 210107R

Soms kan kindercoaching, -counseling of -therapie ook vergoed worden door een pgb aan te vragen voor je kind bij de gemeente. Of door een arrangement op school (passend onderwijs of NPO-gelden).

Klachten

Ik doe mijn uiterste best om samen met jou je kind te begeleiden bij zijn of haar hulpvraag. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over (een deel van) de dienstverlening van Anders kijken naar je kind. Dan hoor ik dat graag van je in een gesprek, zodat we het samen op kunnen lossen. Komen we er niet uit, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie via mijn beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Met deze procedure onderschrijf ik met mijn praktijk Anders kijken naar je kind het doel van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg): zorg continu verbeteren.

Privacy

Ik ga vertrouwelijk om met de gegevens die jij mij verstrekt over jou en je kind. Of dit nu is via de website, via e-mail of in een persoonlijk gesprek. De AVG is van toepassing op mijn werk evenals mijn geheimhoudingsplicht. Wil je meer informatie? Lees dan mijn privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Als we gaan samenwerken is het natuurlijk fijn om te weten waar je aan toe bent. Wat mijn rechten en plichten zijn en die van jou. In mijn algemene voorwaarden vind je de wijze waarop we gaan samenwerken. Eventuele specifiek geldende voorwaarden voor het traject van jou en/of je kind worden daarnaast separaat vastgelegd in de behandelovereenkomst. 

Gratis kennismaken

Wil je weten of ik iets voor jou en je kind kan betekenen? Of vind je het fijn om eerst kennis te maken en te kijken of we bij elkaar passen? 

Ik ruim graag een kwartier in voor jouw telefoontje of videogesprek.

Stuur me dan een e-mail met de dag / dagdeel van jouw voorkeur. 

Als eerste op de hoogte

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe activiteiten, events, workshops?
Schrijf je dan in voor mijn inspiratie e-mail!
Niets meer missen, niets meer zoeken, niet meer klikken, gewoon lekker meteen lezen!

Anders kijken naar je kind | Leonie Aalders | KvK 76277348
Kerkgaarde 3, 1391 MB  Abcoude | welkom@anderskijkennaarjekind.nl | 06 – 83 41 36 55
Privacyverklaring